درباره کنفرانس هفت

موضوع اصلی کنفرانس:

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

طراحی و اجرای کنفرانس های اصلی در مجامع چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو.

چه اطلاعاتی دریافت می کنید:

 • در زبان فارسی ایجاد کرد در این صورت می توان امید داشت که.
 • تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی.
 • دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود.
 • دنیای جدید طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
 • اصلی ترین بخش کنفرانس های ما ایجاد حس مطلوب در بین شرکت کنندگان است.

سخنرانان مشهور

لورم ایپسوم متن ساختگی – با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ!

مباحث واقعی

با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

تعطیلات قهوه گنجانده شده است

مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط.

مشاوره فردی

فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود.

غذای رایگان

ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت!

فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی.

برنامه رسمی کنفرانس

روز 1: کسب و کار
ثبت نام 8:30-9:00

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

سخنگو : الکس فبروبد
9:00 – 10:00

با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون

سخنگو : ریچارد بلک
10:00 – 11:30

بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که

سحنگو: دیوید وایلدویند
11:30 – 13:30
13:30-14:30 استراحت و قهوه

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای

سحنگو: آلکس فایربولد
14:30 – 15:30

متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای

سخنگو: ریچارد بلک
15:30 – 17:00

زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده شناخت

سخنگو: دیوید وایلدویند
17:00 – 18:00
روز 2: تجارت

فراوان جامعه متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها

سخنگو: آلکس فایربولد
9:00 – 10:00

شناخت بیشتری: را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص

سخنگو: ریچارد بلک
10:00 – 11:30

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری

سخنگو: دیوید ویلدوند
11:30 – 13:30
13:30-14:30 استراحت و قهوه

طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد

سخنگو: آلکس فایر بولد
14:30 – 15:30

موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

سخنگو: دیوید وایلدویند
17:00 – 18:00

سخنرانان

چرا کنفرانس هفت را انتخاب کنم

اطلاعات منحصر به فرد

حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ.

مشاغل شخصی

که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته.

روند جهانی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان.

سخنرانان مشهور

پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل.

بینش

حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد که دارای ویژگی های زیادی از جمله درک درست.

هدایا و تخفیف

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر.

از آخرین کنفرانس

هزینه مشارکت

789 هزار تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون.

به ازای این هزینه شما دریافت خواهید کرد:

 • علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ.
 • پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد در این صورت می توان.
 • امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه.
 • راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان.
 • رسد وزمان مورد نیاز شامل.
 • حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی.

در دسترس برای هزینه اضافی:

سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی.

 • در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده.
 • شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها.
 • شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای.

مشارکت شما در کنفرانس ``کسب و کار و امور مالی`` را امروز ثبت کنید!

اطلاعات تماس:

87 58 887 021

info@sevenconference.com

ثبت نام:

ارسال درخواست